Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν σε κάποιο μάθημα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί σε ΚΑΘΕ μάθημα, στο οποίο επιθυμεί κάποιος να εξετασθεί.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και όσους παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εξομοίωσης.

(30-8-2021)