Όλα τα μαθήματα του αναπλ. καθ. π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα εξετασθούν τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ:

https://goarch.zoom.us/j/95082241279?pwd=TEdXZDhTbVA2OW5FaVZGWDJvc0czUT09

Οι φοιτητές θα βρίσκονται στην αναμονή μέχρι να τους καλέσει ο καθηγητής.