Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος  "Συντήρηση Λατρευτικών Μεταλλικών Αντικειμένων" του προγράμματος ΔΕΚ

μετατίθεται από 16/09/2021 στις 24/09/2021 και ώρα 10:30 με 12:30

 

(2/9/2021)