Ιερατικών Σπουδών

1. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

1. ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021 να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από  24 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 10.00-12.00. (Θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2310 301784 εσωτ. 2).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Νικ. Πλαστήρα 65,

Θεσσαλονίκη 542 50

Σε περίπτωση αποστολής η αίτηση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία).

 

(23-9-21)