Από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες θα λειτουργούν καθημερινά, κατά το ωράριο 08:00 – 14:00.

23/09/2021