Η διδασκαλία των μαθημάτων του π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα γίνεται στο Εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για τις συναντήσεις θα χρησιμοποιείται και ο σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης 

Διαχείρισης Κειμηλίων και Ιερατικών Σπουδών (Εισαγωγή στην Πληροφορική Δ᾽ εξαμήνου, Στοιχεία Φυσικής Β᾽ εξαμήνου, Μηχανογραφημένη Πληροφορική Στ᾽ εξαμήνου)