Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 που τηρείται στην Α.Ε.Α.Θ., οι φοιτητές του 3ου και 7ου Εξαμήνου του Τμήματος Ιερατικών Σπουδών θα απέχουν υποχρεωτικά από την παρακολούθηση των μαθημάτων και την προσέλευσή τους στην Ακαδημία έως και την 31η Οκτωβρίου 2021. Θα επιστρέψουν κανονικά την 1η Νοεμβρίου 2021.