Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των εξαμήνων ΙΣ και ΔΕΚ μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα επιλεγόμενα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου από τη Τετάρτη 27 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021.

(27-10-2021)