Το επιλεγόμενο μάθημα της 1ης Νοεμβρίου 2021 "Ορθόδοξη Διασπορά" του Ε  Εξαμήνου αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

(29-10-2021)