Λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, και βάση του πρωτοκόλλου Covid της ΑΕΑΘ, αναστέλλονται τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών μέχρι την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021