«σπουδά…ΖΩ!»
 
«Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές –
φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας».
 

Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ, με έδρα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη δράση «σπουδά…ΖΩ» που αποτελεί την παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την δράση και την υποβολή των αιτήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://gefyra.com.gr/drasi/parohi-promitheias-diataktikon-sitisis-se-proptyhiakoys-protoeteis-foitites-spoydastes-toy

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια 18 ημερών (από 02/11/2021 έως 19/11/2021).


 
Κατεβάστε εδώ τη Συνοπτική Περιγραφή

Κατεβάστε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση