Η δήλωση των επιλεγόμενων μαθημάτων παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.