Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την παράταση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_σπουδαζω_2021-2022_ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_σπουδάΖΩ.pdf