ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι,     19 -11-2021
Αρ. πρωτ:   149337 /Z1
 
Διά  του  παρόντος  ανακοινώνεται  το  πρόγραμμα  υποτροφιών  “Direct  Admission  and

Scolarships for Undergraduate Studies 2022-23”, του Πανεπιστημίου Lingnan του Hong Kong
το  οποίο  προσφέρει  υποτροφίες  σε  φοιτητές  προπτυχιακού  κύκλου,  στους  τομείς  των
Κοινωνικών επιστημών, των Τεχνών και της Διοίκησης επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 07 Δεκεμβρίου 2021.
Περαιτέρω  πληροφορίες,  οδηγίες  και  αιτήσεις  στους    συνδέσμους  “Online  Admission
System” και “Admission website” της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου «Lingnan University,
Hong Kong» όπως αυτοί αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
                                                                                                                

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ