Ανακοινώνεται ότι το Ζ΄ εξάμηνο Ιερατικών Σπουδών της ΑΕΑΘ από σήμερα Δευτέρα 13/12/21 και για δύο εβδομάδες δεν θα κάνει διά ζώσης μαθήματα στις αίθουσες της Σχολής λόγω πρωτοκόλλου διαχείρισης Covid-19. Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά σε συνεννόηση με τους καθηγητές και διδάσκοντες και όπου υπάρχει ανάγκη για να γίνει προγραμματισμένη αναπλήρωση ωρών.

(13-12-2021)