Επειδή ορισμένοι πτυχιούχοι δεν μπόρεσαν να παραλάβουν τα πτυχία τους την Τετάρτη 22/12/2021, όπως είχε προγραμματιστεί, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική επίδοση πτυχίων την Τετάρτη 29/12/2021, ώρα 10:30 έως 11:30.

Απαραίτηση προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η παράδοση αυθημερόν της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

(22/12/2021)