Θα γίνουν αναπληρώσεις στα μαθήματα του καθηγητή Δ. Παπάζη ως εξής:

1. ΔΕΥΤΕΡΑ 10.1.2022: α) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας Α΄ εξαμ. ΙΣ 09:00-11:00 και β) Ορθόδοξη Διασπορά Ε΄ Εξαμ. ΙΣ 11:00-13:00 και

2. ΤΕΤΑΡΤΗ 12.1.2022: α) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας Α΄ εξαμ. ΙΣ 09:00-10:00 και β) Πολιτική και Εκκλησιαστική Ιστορία του Βυζαντίου ΔΕΚ 10:00-12:00