Τα μαθήματα που θα αναπληρωθούν είναι τα ακόλουθα:
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του Γ΄ εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών (8.15-9.45)
2) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ζ΄ εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών (10.15-11.45)
3) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ζ΄ εξαμήνου Ιερατικών Σπουδών (12.15-13.45).