Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα Φυσικοχημικές μέθοδοι διάγνωσης κειμηλίων Ι, Ενόργανη ανάλυση, Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα κειμήλια, Χημεία συντήρησης κειμηλίων ΙΙ, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, κ. Καραπαναγιώτη.