Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας της κας Δημητριάδου θα εξετασθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου  10.30-12.30 ΚΑΙ 12.30-14.30.