Τα μαθήματα του αναπλ. καθ. π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα εξεταστούν ως εξής:

 

Βάσεις Δεδομένων

19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30 

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

Ύλη: Θεωρία βάσεων δεδομένων (Ορισμός, σχεσιακή βάση δεδομένων, συσχέτιση πληροφορίας, κλειδιά πρωτεύοντα και εξωτερικά, τρόποι αποθήκευσης και είδη πληροφορίας) και εξέταση σε υπολογιστικά φύλλα της Google, όπως στις παραδόσεις του μαθήματος.

Σχέδιο στον Η/Y

19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

Ύλη: Θα εξεταστούν οι ασκήσεις που δόθηκαν κατά τις παραδόσεις του μαθήματος και κατά πόσο ο φοιτητής είναι εξοικειωμένος με τη χρήση εντολών τη θεωρία σχεδίου στον Η/Y και στο πρόγραμμα Autocad

Τεχνικές ψηφιοποίησης κειμηλίων και μνημείων

27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30 

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

Ύλη: Εργασία αντί εξετάσεων

Οι φοιτητές θα ετοιμάσουν την εργασία και θα εξεταστούν πάνω σε αυτή καθώς και στην οργάνωση και εκτέλεση ενός έργου ψηφιοποίησης από τις σημειώσεις.

Ψηφιοποίηση και ανάλυση εικόνας

27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

 Ύλη: Απαλοιφή περιβάλλοντος χώρου σε μια ψηφιακή εικόνα με τη χρήση του προγράμματος GIMP. Μεταφορά προσώπου σε διαφορετικό περιβάλλον και μετασχηματισμός εικόνας.

 

 Προσοχή. Οι φοιτητές θα με το που εισέρχονται στο σύστημα, βρίσκονται σε αναμονή και περιμένουν από τον καθηγητή να τους καλέσει όταν έρθει η σειρά τους.