Το μάθημα "Ιστορία της Χριστιανικής Λατρείας" Γ΄ Εξ. Ι.Σ. και Δ.Ε.Κ. θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και η εξέταση θα ξεκινήσει στις 12:30 μ.μ.