Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για τους φοιτητές επί πτυχίω του αναπλ. καθ. π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα εξεταστούν ως εξής:

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική Δ' εξαμήνου

27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30 

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

Ύλη: Πληροφορία, μέτρηση πληροφορίας, τμήματα υπολογιστή, διαδίκτυο.

Στοιχεία Φυσικής Β' εξαμήνου

27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:30

https://conference.aeath.gr/b/wn6-65t-meo-t5f

Ύλη: Μετατροπή μονάδων, νόμοι διατήρησης ορμής και ενέργειας, μελέτη κίνησης.

 

 Προσοχή. Οι φοιτητές θα με το που εισέρχονται στο σύστημα, βρίσκονται σε αναμονή και περιμένουν από τον καθηγητή να τους καλέσει όταν έρθει η σειρά τους.