Η εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι, για τους φοιτητές του Προγράμματος ΔΕΚ, θα γίνει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, ώρα 13:00 (αντί 10:30).

Όσοι φοιτητές έχουν συμμετάσχει στις εργασίες προόδου, δεν χρειάζεται να προσέλθουν.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (κιν. 6974 199129).