Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020".

Σχετικά αρχεία:

  1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.:864/24.01.22 έγγραφο της Υπηρεσίας μας,
  2. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση και
  3. Το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020" θα θέλαμε να προβούμε στην ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τον υπολογισμό της βαθμολογίας για τα κριτήρια μοριοδότησης Δ1 και Δ2 και ειδικότερα με την ερμηνεία της ημερομηνίας 31.8.2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για την αξιολόγηση βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων Δ1 και Δ2 λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα αποτελέσματα των δύο εξεταστικών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ακόμη και αν η βαθμολογία καταχωρίσθηκε μετά την 31.08.2020. Ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διεξαγωγής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων υποτρόφων.

Επιπλέον, επειδή έχουμε δεχθεί πολλά ερωτήματα επισημαίνουμε ότι στο Δ1 και Δ2 κριτήριο υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθήματα από την έναρξη της φοίτησης έως 31.08.2020 και ΟΧΙ ΜΟΝΟ  του ακαδ. έτους 2019-2020.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

 

  www.iky.gr