Η εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι, για τους φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, θα γίνει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου, την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 (αντί 10:30).

Όσοι φοιτητές το επιθυμούν, μπορούν την ίδια ημέρα να εξετασθούν και στο μάθημα των Λατινικών.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (κιν. 6974 199129)