Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία και Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη/Εβραϊκή Αρχαιολογία-Θεσμολογία ΙΣ/ΔΕΚ να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, κ. Μωραΐτη.