Όσοι φοιτητές δήλωσαν το μάθημα να προσέλθουν στο γραφείο του Προέδρου την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30.

(18-02-2022)