Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών ΙΣ και ΔΕΚ που υπέβαλλαν την αντίστοιχη αίτηση, θα γίνει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Ο τρόπος και ο χρόνος υποστήριξης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

 

(11-03-2022)