Σύμφωνα με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων θα γίνει την Τρίτη 5 Απριλίου, ώρα 11.00.
Στην ορκωμοσία θα μπορούν να παρευρίσκονται και τα οικεία πρόσωπα των πτυχιούχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη
του πτυχίου είναι η παράδοση αυθημερόν της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Η προσέλευση στην Τελετή Ορκωμοσίας τόσο των πτυχιούχων όσο και των οικείων τους, θα γίνεται με:
  1. πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
  2. πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ
  3. βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test)
Επειδή οι προηγούμενες αποφοιτήσεις έγιναν απλά με την παραλαβή του πτυχίου από τον Πρόεδρο, δίνεται τώρα η δυνατότητα
σε παλιούς πτυχιούχους να συμμετάσχουν στην Τελετή Ορκωμοσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής
τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 στη Φοιτητική Μέριμνα (τηλ. 2310 301784 εσωτ. 2).

 

(16-03-2022)