Ο αναπληρωτής καθηγητής π. Μιχαήλ Κόνιας, την Τρίτη 22/3/2022 και Πέμπτη 24/3/2022 δεν θα διδάξει τα μαθήματα λόγω θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19: α) Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Κ. Διαθήκης του Β' εξ.,  β) Χριστιανική Κατήχηση και Χριστιανική Παιδαγωγική του Δ΄ εξ. και γ) Ορθόδοξη Διακονία του λόγου του ΣΤ'εξ. Η αναπλήρωσή τους θα γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

(19-03-2022)