Η διδασκαλία του μαθήματος του Κανονικού Δικαίου την Δευτέρα 28/3/2022 αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές.

(25-03-2022)