Το μάθημα «Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου του κ. Μαρά δεν θα γίνει σήμερα 29-03-2022 για λόγους υγείας. Θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

(29-03-2022)