Έπειτα από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 7 Απριλίου εκλέχθηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Α.Ε.Α.Θ., τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήρης Θεολόγου

Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κυφωνιδης

Γραμματέας: Ανέστης Πατσιαλάς

Ταμίας: Δημήτριος Αστεριάδης

Μέλη: Παναγιώτης Κυριακίδης, Σωτήρης Συρπης, Έλλη Γεωργιάδου, Σεπιτάνος Δημήτριος, Γερμαλίδης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Α.Ε.Α.Θ. εύχονται καλή επιτυχία και ευλογία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών.

(08-04-2022)