Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα Φυσικοχημικές μέθοδοι διάγνωσης κειμηλίων IΙ και Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης εκκλησιαστικών κειμηλίων, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, κ. Καραπαναγιώτη.