Η εξέταση του μαθήματος του Β΄ εξ. ΙΣ "Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Κ. Δ." θα μεταφερθεί στις 8 Ιουνίου (αντί της 16ης που αναγράφεται στο πρόγραμμα)