Το μάθημα "Αίτια Και Μηχανισμοί Φθοράς Υλικών" αναφέρεται 2 φορές στο πρόγραμμα εξετάσεων, μία στις 3/6 και ακόμη μία στις 16/6.

Η σωστή ημερομηνία είναι στις 3/6 και όχι στις 16/6