Οι εξετάσεις των μαθημάτων "Τελετουργική" ΣΤ' εξάμηνο ΙΣ και "Υμνολογία" ΣΤ' εξάμηνο ΙΣ, θα ξεκινήσουν στις 12:00 αντί 12:30 στις αντίστοιχες ημερομηνίες του προγράμματος.

Ο διδάσκων

Πανελής Λέκκου