Τα επί πτυχίω μαθήματα του κ. Παπάζη: 1. «Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας» Α΄ ΕΞ. (ΙΣ), 2. «Ορθόδοξη Διασπορά» Ε΄ ΕΞ. (ΙΣ) και  3. «Πολιτική και Εκκλησιαστική Ιστορία του Βυζαντίου» Α΄ ΕΞ. (ΔΕΚ) θα εξεταστούν, αφού προηγουμένως έρθετε σε επικοινωνία μαζί του. (dipapa5@yahoo.gr και 6936347208).