Σύμφωνα με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων θα γίνει ως εξής :

  1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων,

Τρίτη 19 Ιουλίου, ώρα 10.30

 

  1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιερατικών Σπουδών,

Δευτέρα 25 Ιουλίου, ώρα 10.30.

 

Στην ορκωμοσία θα μπορούν να παρευρίσκονται και τα οικεία πρόσωπα των πτυχιούχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η παράδοση αυθημερόν της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Επειδή οι προηγούμενες αποφοιτήσεις έγιναν απλά με την παραλαβή του πτυχίου από τον Πρόεδρο, δίνεται τώρα η δυνατότητα σε παλιούς πτυχιούχους να συμμετάσχουν στην Τελετή Ορκωμοσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στη Φοιτητική Μέριμνα (τηλ. 2310 301784 εσωτ. 2).

(13-07-2022)